Privacyverklaring VA Experience

Privacyverklaring VA Experience

VA Experience, gevestigd te Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die ik verwerk:

VA Experience verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan VA Experience (heeft) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 1. Geslacht;
 2. Voor- en achternaam;
 3. Geboortedatum;
 4. Geboorteplaats;
 5. Adresgegevens;
 6. Telefoonnummer;
 7. E-mailadres;
 8. IP-adres;
 9. Overige gegevens die actief door u worden verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op mijn website, in correspondentie en/of telefonisch;
 10. Locatiegegevens;
 11. Gegevens over uw activiteiten op mijn website;
 12. Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen;
 13. Lijst met contactgegevens van de klant via een app;
 14. Internetbrowser en apparaat type; 


De manier waarop ik gegevens verzamel:

VA Experience verzamelt uw gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een gift, het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten of door het aanmelden voor cursussen of iets dergelijks. VA Experience verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door u is gegeven, op grond van een overeenkomst welke u met VA Experience heeft gesloten of op grond van een wettelijke plicht

 

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

VA Experience verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Om uw betaling af te kunnen handelen;
 2. Om een nieuwsbrief en/of reclame aan u te kunnen zenden;
 3. Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 4. Om u te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 5. Om u de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken;
 6. Om goederen en diensten bij u af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 7. Om uw bezoekersgedrag te analyseren.


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
VA Experience bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar. 


Delen van persoonsgegevens met derden:

VA Experience verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit VA Experience een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VA Experience blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

VA Experience gebruikt functionele, technische en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heeft u ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 2. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VA Experience;
 3. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat u bij VA Experience een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die VA Experience van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vaexperience.nl. VA Experience reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.


Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

VA Experience neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via VA Experience.

arrow_drop_up arrow_drop_down